Nabídka služeb

Překlady z/do ruského jazyka:

katalogy, návody k použití, technické popisy, osvědčení, certifikáty, letáky, webové stránky, obchodní smlouvy, nabídkové prospekty, plné moci, výpisy z rejstříků, stanovy, zakládací smlouvy, potvrzení o bezdlužnosti, soudní rozhodnutí, osobní dokumenty atd.

 

Překlady se soudním ověřením.

 

Překlady v případě potřeby ověřené rodilým mluvčím.

 

Korektury textů v češtině nebo ruštině; přepis textů v češtině nebo ruštině.

 

Vyhotovení obchodně-technické dokumentace k jednotlivým dodávkám, podklady pro tendry, certifikační orgány apod.

 

Zajištění certifikátů GOST.

 

Výuka obchodní ruštiny pro jednotlivce či skupiny vč. zaměření na oborovou terminologii.